Erkenningscertificaat voor een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak

Wat?

Vooraleer je een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak kan starten, moet je een erkenningscertificaat hebben. Dit wordt afgeleverd door de minister.

Voor wie?

 • Inrichting: naargelang het geval hobbykwekerij, professionele kwekerij of handelskwekerij van honden of katten, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor niet voedselproducerende dieren, met uitzondering van de inrichtingen die, wat levende dieren betreft, uitsluitend ongewervelden of vissen verkopen die als visaas dienen en/of levende vissen gehouden in bassins en bestemd om in vijvers te leven.

Alle inrichtingen waar dieren gehouden worden met het oog op hun verhandeling op markten, foren en kermissen.

Hoe aanvragen?

Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • het aanvraagformulier (zie onderaan) 
 • een kopie van het contract met een erkend dierenarts (bijlage V van het KB)
 • het bewijs van betaling van de kosten voor de aanvraag tot erkenning.
  Dit bedrag moet gestort worden op rekeningnummer 679-2005929-66,
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu- Eurostation II - Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel
  • kwekerij tot 10 fokdieren: 75 euro
  • kwekerij met meer dan 10 fokdieren: 250 euro
  • handelszaken in dieren (andere dan honden en katten): 75 euro
  • dierenpension: 75 euro
  • dierenasiel: gratis
 • een schematisch plan van de inrichting met beschrijving van de functies en de afmetingen van de verschillende lokalen

Het volledige dossier moet worden ingediend bij de FOD Volksgezondheid, dienst Inspectie Dierenwelzijn

Meer info: http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren
             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory