ZOVLA


In het cultuurdecreet van 2001 staat dat alle bibliotheken in een provinciaal samenwerkingsverband moeten stappen. De provincie Oost-Vlaanderen vatte de koe snel bij de hoorns en verdeelde de provincie in 8 verbanden.  Voor ons was het gemakkelijk, want reeds sedert 1998 werkten we met enkele collega's samen als ZOVLA, wat ruwweg staat voor Zuid-Oost-Vlaamse bibliotheken, bestaande uit de acht gemeenten die u in het logo terugvindt.
 
 
Sedert 2005 werd de samenwerking nog iets meer geofficialiseerd: ZOVLA werd een interlokale vereniging, rechtstreeks gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Er wordt samengewerkt op allerlei gebieden, van collectievorming tot uitwisseling.  De wisselcollecties Strips voor Volwassenen (nu beëindigd) en Groteletterboeken zijn daar voorbeelden van.

In de toekomst volgt er nog meer, vervolg later op deze pagina.

Projecten

Ieder jaar pakken we uit met een gesmaakt project:

2001: Het hartentroefproject
In elke bibliotheek werd op zondagmorgen een ontbijtlezing voor adolescenten gegeven. Bij ons kwam Jo Govaert spreken.

2002: Het miljonairsproject
De bedoeling was een leesbevorderingsproject voor lagereschoolkinderen op te zetten. Dat probeerden we door de jonge leners, in samenwerking met de scholen, zoveel mogelijk leesminuten te laten verzamelen; streefdoel was een miljoen minuten, vandaar het "miljonairs"-project.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2003: Strips voor volwassenenproject
Met de prachtige affiche van Jan Bosschaert en een grote wisselcollectie lokten we volwassen stripliefhebbers naar onze bibs. Jaarlijks schoven we deze door, zodat we om de twaalf maanden een hele nieuwe stapel volwassenenstrips konden aanbieden.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2004: Het parapluproject
Via de uitleen van grote, groene paraplu’s met als opdruk "Ik houd mijn boeken droog”, willen we de leners droog naar hun auto, huis, ... loodsen. Dit ludieke project heeft als bedoeling de bibliotheken in de kijker te plaatsen. Dit lukte wonderwel, we kwamen zelfs op AVS.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2005: Lang lezen de peuters
Alle tweejarige peuters werden met hun verjaardag naar de bib uitgenodigd. Daar ontvingen ze een zakje, waarin een beertje en een boekje "Naar de bib” stak. Dit cadeautje moest hen aansporen zich in de bib in te schrijven en natuurlijk nog vele boekjes te lezen. Het boekje werd speciaal voor ons geschreven door Brigitte Minne en van prachtige tekeningen voorzien door Ingrid Godon. Dit werd gerealiseerd met de enthousiaste medewerking van uitgeverij De Eenhoorn uit Wielsbeke. Opnieuw haalden we de TV-AVS, en zelfs naambekendheid tot in Zuid-Afrika!
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2006: Digitale senioren
In het najaar werd een eerste lessenreeks van 5-7 lessen georganiseerd voor onze ouderen: "Hoe ga ik om met de computer : algemeen, internet en e-mailen, ...".  Door het grote succes liep dit project nog vijf jaar. Er was telkens een cursus in het voor- én het najaar.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2007: Filosoferen met kinderen
Na de zomervakantie en bij het begin van het nieuwe schooljaar nodigden we de ouders uit. In een aantal workshops werd gewerkt rond "Filosoferen met kinderen", een zeer interessant gegeven. We deden dit in samenwerking met Vormingplus.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2008: De Luisterlezerbus
Dit project was gericht op onze jonge lezertjes die houden van een leuk (of griezelig) verhaal. In de Luisterlezerbus - een bus omgebouwd tot verteltheatertje - namen de vertellers de kinderen mee naar sprookjesland, bij heksen en tovenaars en lieten hen de meest wonderbaarlijke verhalen proeven, ruiken, voelen, horen en zien. De verhalen waren bestemd voor de kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. Op maandag 20 oktober stopte de bus in Zwalm.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2009: Poëtische proeverijen
Van januari 2009 tot januari 2010 liep een rode draad doorheen de ZOVLA-bibliotheken. Een draad van poëzie, van Gedichtendag tot Gedichtendag. Samen met Vormingplus organiseerden wij poëtische proeverijen. Je kon vertrekken op ontdekkingsreis door de moderne poëzie om al lezend, denkend en pratend, je smaak te ontdekken en te ontwikkelen. Of je ging aan de slag in de keuken van de taal in de cursus "poëzie (s)maken", en kon er je eigen gedichten bereiden. Onze bib werkte hiervoor samen met de bib van Gavere, waar de cursus doorging.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2010: Project "eerste lezertjes"
In navolging van ons peuterproject, werden alle 6-jarigen net voor de voorleesweek uitgenodigd om een vervolg op het peuterboekje in de bib te komen halen. "Bib bib hoera" werd opnieuw geschreven door Brigitte Minne, deze maal geïllustreerd door Ann De Bode. In het najaar (bij ons in Zwalm op zaterdag 27 november 2010, van 14 tot 16 uur) volgde dan nog een workshop met Sabine Hoosemans. Zolang de voorraad strekte, verlengden we dit project ieder schooljaar.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2011: Project "Als letters verstoppertje spelen"
Na eerdere leesbevorderingsprojecten voor adolescenten, peuters en eerste lezertjes richtte ZOVLA zich nu tot kinderen met dyslexie. Deze specifieke doelgroep staat, omwille van hun problemen bij het lezen, vaak in de kou. Dyslectische kinderen vinden niet altijd verhalen die hen boeien of kunnen prikkelen tot lezen. Via ons project "Als letters verstoppertje spelen” wilden wij drempelverlagend werken naar deze doelgroep toe zodat zij sneller de weg naar de bib en de wondere wereld van verhalen vinden. De realisatie van het project bestond uit een aantal gerichte acties of activiteiten die plaatsvonden in elke deelnemende bibliotheek van ZOVLA:

Om dyslectische kinderen te blijven motiveren om te lezen én hen het leesplezier te laten ontdekken investeerde elke ZOVLA-bib in een opwaardering van de collectie Makkelijk Lezen met de aankoop van een mooi aanbod aan nieuwe spannende en grappige verhalen. Leesplezier gegarandeerd! Ook als de letters af en toe verstoppertje spelen... Daarnaast zorgde elke ZOVLA-bib voor een gevarieerd aanbod aan daisyboeken, stuk voor stuk toppers binnen de hedendaagse jeugdliteratuur. Dus, ook luisterplezier gegarandeerd!

De familievoorstelling van jeugdauteur Raf Missorten was verrassend! Samen met zijn gezin bracht hij het verhaal van Prinsesje Ondersteboven volledig tot leven. Hij vulde het geheel aan met passende gedichtjes. Hiermee werd het begrip "dyslexie” op een bijzonder grappige en vooral toegankelijke manier duidelijk gemaakt voor kinderen vanaf 7 jaar. Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2012: Project "Malus/Inclusie"
ZOVLA heeft een hart voor achtergestelde groepen. Het project van dit jaar was gericht naar iedereen met één of andere beperking. We hebben het opgehangen aan de theatervoorstelling "Malus", een bewerking van het boek van Marc De Bel. In Zwalm vond deze plaats op dinsdag 9 oktober 2012, om 14 uur. De voorstelling is vooral naar scholen gericht. Daarnaast waren er nog twee workshops voorzien op woensdag 10 oktober (14-17 uur : "Knutselfun") en zaterdag 13 oktober (9-12 uur : "Samen Sterk").
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2013: Project "e-wijs met ZOVLA"
Iedereen mee met de nieuwe media! Info-avonden over tablet, iPad en e-reader moesten iedereen op de kar krijgen. Daarnaast ook lezingen over Windows 8, gratis software en sociale media. Door het grote succes werd dit project naar de volgende jaren uitgebreid.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2014: Project "ZOVLA herdenkt de Groote Oorlog"
Ook wij konden niet voorbij aan 100 jaar Groote Oorlog. Theater "De oversteek" door Zazoe, speciale collecties voor de scholen en een poëzieproject in het najaar, hiermee probeerden we onze leners in de sfeer van dit herinneringsjaar te brengen.
Dit project werd (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2015: Projecten "e-wijs met ZOVLA" + "Makkelijk Lezen"

Inpikkend op de groeiende interesse voor andere media, organiseerden we kennismakingsavonden rond werken met tablets. Daarnaast kochten we voor iedere bib een presentatierek aan voor een Makkelijk Lezen-collectie, waarin je boekjes vind voor +8-jarigen voor wie lezen niet zo vlot gaat. Daar zitten bv. ook daisyboeken in.
Deze projecten werden (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

2016: Projecten "e-wijs met ZOVLA" + "ZIZO-spel voor schoolintroducties"
Naast de voortzetting van onze e-wijsintroducties (opnieuw 1 gratis avond als kennismaking, maar ook een 3-delige lessenreeks ter uitdieping voor 15,- EUR), lanceerden we ook een spel dat we gebruiken voor schoolintroducties. Het is een soort Trivial Pursuit voor ZIZO (het klasseringssysteem voor informatieve boeken voor de jeugd).
Binnen het kader van 'e-wijs met ZOVLA' organiseerden we ook een sessie "Start To DJ".
Deze projecten werden (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.
 
2017: Vertelkaravaan + CoderDojo
Brigitte Minne en Hilde Rogge (met muzikale begeleiding van Rein De Vos) kwamen vertellen in de bib, ze voerden onze jonge lezers (+4 en +8) mee in de sprookjesachtige wereld van jongens en meisjes, in het kader van de Jeugdboekenmaand (thema 'M/V/X).
In de loop van het jaar wordt ook gestart met CoderDojo, een praktijkworkshop op gezette tijden, waar kinderen kunnen leren programmeren met computers.  Maak je eigen computerspelletje!
Deze projecten werden (financieel) gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory