Genealogische opzoekingen en stamboomonderzoek

Beschrijving

De aanvragen voor stamboomonderzoek vanaf ongeveer 1796 doe je bij de dienst burgerzaken.
Voor de registers (parochieregisters) van vóór 1796 wend je je tot het het Rijksarchief. Je neemt best eerst contact op met deze instanties om te weten waar de registers die je zoekt, zich precies bevinden (afhankelijk van parochie).

Bedrag

Gratis

Procedure

De ambtenaar van de burgerlijke stand mag en kan op dit moment (in afwachting van het KB over genealogische opzoekingen) afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden. Het gaat hier over afschriften uit de papieren registers van de burgerlijke stand (en dus geen afschriften uit de DABS).


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory