Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Hulpverleners zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige – buitengerechtelijke – hulpverlening.
Soms lukt dat niet en blijkt de situatie zo onveilig of bedreigend voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om op te treden.
 
Dit is vooral het geval bij verontrusting, bijvoorbeeld:
- De ontwikkelingskansen van een minderjarige zijn bedreigd. De jongere gaat bv. heel weinig naar school.
- De (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van de minderjarige is aangetast. Dat gaat bv. over een kind dat wordt geslagen of misbruikt.
In die situaties kan hij terecht bij een gemandateerde voorziening.
 
In Vlaanderen zijn er twee gemandateerde voorzieningen:
- De Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ): deze maken deel uit van Jongerenwelzijn;
- De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK): deze worden gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Ook de minderjarige zelf, zijn ouders en zijn vertrouwenspersoon kunnen rechtstreeks bij het OCJ of het VK aanmelden.
Wel gaan ze best eerst langs bij algemene diensten, zoals een CLB, JAC,...
Het OCJ of het VK onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten.
Hierbij wordt gesproken over maatschappelijke noodzaak.

Adres: Stationsstraat 45 A, 9700 Oudenaarde
Tel.: 055 23 05 20
Fax.: 055 23 05 22
E-mail: ocj.oudenaarde@jongerenwelzijn.be
 T 055 49 91 91

Vanaf 04/05/2020 werken alle diensten enkel nog na afspraak. Een afspraak maak je hier of via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).

De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
vrijdag: 9 tot 12 u.


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory