Afschrift nationaliteitsakte

Beschrijving

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.
In sommige gevallen maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan een akte op.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of online via het digitale loket aanvragen.
Om een attest online aan te vragen, heb je volgende zaken nodig:
• een e-mailadres;
• een eID met pincode of een federale token.
             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory