Afschrift akte betwisting vaderschap

Beschrijving

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten. Een afschrift van de akte betwisting vaderschap is een volledige kopie van het beschikkend gedeelte van het vonnis.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of online via het digitale loket aanvragen.
Om een attest online aan te vragen, heb je volgende zaken nodig:
• een e-mailadres;
• een eID met pincode of een federale token.