Afschrift akte naamgeving

Beschrijving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van een van de ouders of een combinatie van beide namen. Wanneer het koppel gemeenschappelijke kinderen heeft geboren voorafgaande aan 1 juni 2014 zijn er wel een aantal beperkingen.
De wet van 8 mei 2014 voorziet een aantal overgangsmaatregelen waardoor een eerdere naam binnen bepaalde termijnen kan gewijzigd worden via het afleggen van een verklaring door de ouders. Van deze verklaring maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte op.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of online via het digitale loket aanvragen.
Om een attest online aan te vragen, heb je volgende zaken nodig:
• een e-mailadres;
• een eID met pincode of een federale token.
             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory