Attest medicijnen

Eerst en vooral willen we benadrukken dat,in het belang van de andere kinderen en monitoren, een ziek kind niet thuishoort op het speelplein of op een sportkamp. Toch kan het gebeuren dat je kind medicijnen moet nemen. Per medicijn moet er een attest ingevuld en ondertekend worden. Medicijnen op voorschrift moeten ook door de dokter ondertekend worden. Stuur het attest daarna door naar naar jeugd@zwalm.be (speelpleinwerking) of sportdienst@zwalm.be (sportkampen).

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory